SOYKÜTÜĞÜA

 
   DOĞUMU VE AİLESİ
  Doğumu

   Ailesi
  Ali Rıza Efendi
  Zübeyde Hanım
  Makbule Atadan

   OKUL YILLARI
  Okul Yılları
  Harp Okul Yılları

  SOYKÜTÜĞÜ

    YAKINLARI
  Latife Uşaklıgil
  Sabiha Gökçen
  Ülkü Doğançay
  Afet İnan
  Nebile
  Rukiye Erkin
  Abdurrahim Tunçok

   ÇALIŞMA ARKADAŞLARI
  Ali Fuat Cebesoy
  Celal Bayar
  Cevat Abbas Gürer
  Falih Rıfkı Atay
  Fethi Okyar
  Fevzi Çakmak
  Hasan Rıza Soyak
  İsmet İnönü
  İzzettin Çalışlar
  Kazım Karabekir
  Kazım Özalp
  Kılıç Ali
  Mazhar Müfit Kansu
  Mustafa Cantekin
  Mustafa Necati
  Muzaffer Kılıç
  Müfit Özdeş
  Nuri Conker
  Ömer Naci
  Rauf Orbay
  Refet Bele
  Ruşen Eşref Ünaydin
  Salih Bozok
  Tevfik Rüştü Aras
  Yunus Nadi Abalıoğlu

   KONUŞMALARI
  İlk Meclis Konuşması
  İzmir İktisat Kongresi
  İlk Cumhurbaşkanlık
  Onuncu Yıl Nutku
  Gençliğe Hitabe
  Nutuk
  IV. Dönem Meclis Açılışı

   SEVDİĞİ ŞARKILAR
  Yemen Türküsü
  Vardar Ovası
  Çanakkale İçinde
  Yanık Ömer
  Kırmızı Gülün Alı Var
  Alişimin Kaşlari Kara
  Cana Rakibi Handan Edersin
  Mani Oluyor Halimi
  Nihansın Dideden
  Olmaz İlaç
  Atladım Bahçene Girdim
  Dayler Dayler, Viran Dayler
  Esiri Zülfünün
  Gitti de Gelmeyi Verdi
  Hab-gah-ı Yare Girdim
  Köşküm Var Deryaya Karşı
  Şahane Gözler Şahane

   ATATÜRK MÜZELERİ
  Selanik'te Atatürk Evi
  İstanbul Şişli'deki Atatürk Evi
  Çankaya Atatürk Köşkleri
  İzmir Atatürk Evi ve Müzesi
  Bursa Atatürk Müzesi
  Erzurum Atatürk Müzesi 
  Sivas Atatürk Kng.ve Müz
  Diyarbakır Atatürk Köşkü
  Kayseri Atatürk Ev ve Müzesi
  Konya Atatürk Evi ve Müzesi
  Trabzon Atatürk Köşkü
  Havza Atatürk Evi
  Adana Atatürk ve Kültür Merk
  İzmit Müzesi ve Atatürk Evi
  Mersin Atatürk Evi
  Antalya Atatürk Müzesi
  Silifke Atatürk Evi
  Yalova'da Atatürk Köşkleri
  Florya Atatürk Deniz Köşkü
  Çubuk Atatürk Köşkü
  Söğütözü Atatürk Dinlen.Evi
  Alanya Atatürk Evi ve Müzesi
  Denizli Atatürk ve Etn.Müze
  Malatya Atatürk Evi
  Rize Atatürk Müzesi
  Atatürk Orman Çif.Atatürk Evi
  Eceabat Çamyayla Atatürk
   Karargahı
  Atatürk'ün Ankara'da İlk
   Karargahları
  Alagöz Atatürk Karargahı
  Akşehir Batı Ceph.Karargahı
  Afyon Atatürk Karargahı
  Uşak Atatürk ve Etnoğrafya
   Müzesi
  Ank.Kurtuluş Savaşı Müzesi
  Ankara Cumhuriyet Müzesi
  Ank.Anıtkabir Atatürk Müzesi
  Ank.Türk İnkılap Tarihi
   Enstitüsü Müzesi
  Ank.Askeri Tarih Müzesi
  Ankara TBMM'de Atatürk
   ve Meclis Müzesi
  Ankara Valilik Binasında
   Atatürk Odası
  Ank.Etnoğrafya Müzesinde
   Geçici Kabir Yeri
  Dolmabahçe Sarayı
  Erzurum Kongre Binası ve
   Atatürk Müzesi
  İstanbul Pera Palas Atatürk
   Odası
  Samsun Atatürk Müzesi
  Eskişehir Atatürk ve Kültür
   Müzesi
  Kastamonu Müzesinde
   Atatürk Köşesi
  Elazığ Atatürk Odası

   ÖZEL BELGELER
  El Yazısı
  Yazdığı Kitaplar
  Okuduğu Kitaplar
  Yazdığı Mektuplar
  Yazdığı Şiirler
  Telgrafları
  Nüfus Kağıdı ve Karnesi

   VASİYETİ VE ÖLÜMÜ
  Vasiyet Kararı
  Notere Verilişi
  Vasiyetinin Tam Metni

   Ölümü
  İlk Muayene
  İlk Teşhis
  Doktorları
  Ben Hastayım Çocuk
  Kumandan Benim
  Güney Gezisi
  Savarona
  Karnından Su Alınması
  İlk Koma
  Son Saatler
  Bazı Sonlar
  Ölüm İlanı
  Cenaze Namazı
  Etnoğrafya'ya Defni

   TÜM YÖNLERİYLE
   ANITKABİR

  Teklif Edilen Projeler
  Yapımı
  Bölümleri
  Ata'nın Nakli

ATATÜRK'ÜN AİLE SECERESİ (SOYKÜTÜĞÜ)


Sögütlügil ailesinin elinde bulunan ve geçmiş kuşaklar tarafından özenle işlendiği anlaşılan, Atatürk’ün Aile Şeceresi’nin bence günümüze intikal etmişlerden en detaylı olandır. Araştırmalarım sırasında, muhtelif kimseler ve kaynaklar tarafından hazır lanmış olan, başka Şecerelere rastladım ve inceledim. Tabi ki arada bazı farklılıklar vardır. Karşılaştırmalar neticesinde bu farklılıkları gidererek, doğru olana yaklaşmak şansına sahip olacağımızı sanıyorum. Birinci belge olarak sunduğum Şecere üzerinde yukarıda da işaret ettiğim gibi vesikanın aslını muhafazaya özen gösterdim. Ancak, anlatımı kolaylaştırmak amacıyla yaptığımı söylediğim el yazısı ilaveleri de açıklamakta yarar görüyorum. Açıklayacağım noktalar şunlardır.
- Her kuşakta karı-koca olanları daha belirgin göstermek üzere aralarına (+) işareti koymayı uygun gördüm.
- Atatürk’ün dedesi olarak bilinen Hafız Ahmet “Kırmızı Hafız” Efendi ile eşi Ayşe Hanım, ilk kuşak olarak gözükmektedirler. Bunları (I) işareti ile belirttim. Atatürk’ün daha yukarı ki cedleri üzerinde araştırmam, ayrıca sürmektedir.
- Atatürk’ün Babası Ali Rıza Efendi’nin bir kız kardeşi vardır. Adı Nimeti Hanım olup, maalesef hakkında başka bilgiye sahip değiliz. Öteki kardeşi “Hafız Mehmet Emin Efendi”dir. Bu zatında babası gibi babası gibi “Kırmızı Hafız Lakabı ile çağrıldığı anlaşılmaktadır. Bu ikinci kuşağa da (II) işareti ile belirttim.
- Atatürk ile kız-kardeşleri “Makbule ve Naciye”, Amcaları Hafız Mehmet Efendi’nin evlatları “Salih Efendi ve Rukiye Hanım üçüncü bir kuşak sayılıyor. Bunlar da (III) işaretiyle gösterildi.
- Atatürk’ün soy kütüğünden en yakın baba akrabası sayılan amcaoğlu Salih Efendi’nin ilk eşi “Faika Hanım”dan doğan “Zeliha” ve O’nun kızı “Şevket Hanım” ile O’nun oğlu “Reşit” hakkında elimizde belgeye dayanan bir bilgi yoktur.
- “Salih Efendi” ile ikinci eşi “Müberra Hanım” ve bunların çocukları ile torunları hakkında bazı bilgilere sahibiz. Elimizdeki belgeler ailenin bu dalını oldukça geniş bir şekilde tanıtabiliyor.
- “Salih Efendi” ile “Müberra Hanım”dan “Necati” ve “Kemal” adlarında iki erkek, “Zeynep, Vusat ve Nafia” adında üç kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Bunlarla baba bir ve ana ayrı kardeşleri “Zeliha Hanım” ile birlikte dördüncü kuşağı buluyoruz. Şecerede bu kuşak (IV) işareti ile gösterilmiştir. Burada sunulan tarihi belgeleri bana veren “Nesrin SÖGÜTLÜGÜL” dördüncü kuşaktaki “Vusat Erbatur” Hanımın kızıdır. “Nesrin Hanım” aslen topçu subayı olup, sonradan hukuk tahsili görerek askeri hakimlik yapan ve em ekliye ayrılınca avukatlığa başlayan “Feridun SÖGÜTLÜGİL” ile evlidir. “Nesrin Hanım” ile aynı kuşaktaki teyze ve dayı çocuklarıyla oluşturdukları kuşak (V) diye belirtilmiştir.
“Nesrin ve Feridun” çiftinin “Oytun, Ongun, Yurdun ve Hasnun” adlı dört çocukları dünyaya gelmiştir. Bu çocuklarla aynı kuşaktan olan Salih Efendi’nin torunları da bir sırada gösterilerek altıncı kuşağı belirtmek üzere (VI) işareti konuldu.
- Yedinci kuşakta doğanlar da bir hizada gösterilerek (VII) ile belirtildi. Böylece Atatürk’ün amcası “Hafız Mehmet Emin Efendi” torunlarının yedinci kuşak olduğu ilk bakışta belli oluyor. Bu yedi kuşağın hepsindeki kimseler Atatürk’le baba yönünden k an bağına sahiptirler.
- Yazımızın daha sonraki kısmında (XII) bir düğün hatırası fotoğrafı var. Bunda soy kütüğünde adı geçenlerden yetişkin ve çocuk yaştakilerin mühim bir kısmını burada bir arada görüyoruz. Bu resimdekileri belirten ve üzerine konmuş olan sıra numaraları da soy kütüğündeki adları gösteren dörtgenlerdeki küçük daireler içinde rakamlarla belirttim. Sanırım böylece okuyucular hem soy kütüğünü hem de fotoğrafı bir araya getirerek kolayca izleme imkanını bulacaktır.
Tabloda Nesrin ve Feridun SÖGÜTLÜGİL çiftinin bana verdikleri belgelere dayanan bilgilere ek olarak bu belgeler dışında elde ettiğim bazı bilgileri şema üzerinde işleyerek şecerenin aslını bozmak istemedim. Bu bilgileri burada sıralıyorum.
1. Atatürk’ün Annesi Zübeyde Hanım’ın anasının adı Ayşe, Babasının ki de Fatih Sultan Mehmet’in Konya Karaman Bölgesinden Rumeli’ye göndererek iskan ettirdiği Yörük ailesinden gelen Sofizade Feyzullah Efendi olduğu,
2. Zübeyde Hanım’ın aynı ana ve baba’dan Hasan Ağa ve Hüseyin Ağa adlarında iki erkek kardeşinin bulunduğu,
3. Atatürk’ün kızkardeşi Makbule ATADAN Hanımın 1885 yılında Selanik’te doğup, 1956’da Ankara’da vefat ettiği,
4. Başka kayıtlara göre Zübeyda Hanım ile Ali Rıza Efendi’nin Mustafa, Naciye, Makbule’den başka Ahmet, Ömer ve Fatma adlı üç evlatlarının daha dünyaya geldiği ve bunların çocuk yaşta vefat ettikleri,()
5. Tabloda adı geçen Müberra Hanım’ın Selanik’li Mevlevi Şeyhi-Zadeler Ailesinden olduğu,
6. Bu Müberra Hanım’ın dedesi Hafız Mehmet Emin Efendi’nin soy kütüğünde yazılı Arap-Cariye’den Rukiye adında bir kızı olup, iki yaşındayken anlaşılmaktadır.

Büyük ve Detaylı Halini Görmek İçin Tıklayınız

 
 

 
Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
 
Yukarı Ana Sayfa