KRONOLOJİ

  1919 Yılı

 
  1881-1912
  1913-1914
  1915
  1916
  1917
  1918
  1919
  1920
  1921
  1922
  1923
  1924
  1925
  1926
  1927
  1928
  1929
  1930
  1931
  1932
  1933
  1934
  1935
  1936
  1937
  1938
 • 2 Ocak 1919 Lord Curzon'un, "Doğu Trakya'daki Türkler ile Batı Anadolu'daki Rumlar mübadele edilmelidir" yolundaki muhtırası açıklandı.
 • 7 Ocak 1919 İngilizler, Kars, Ardahan ve Batum'un boşaltılmasını istedi.
 • 10 Ocak 1919 İngilizler, Bağdat'ı işgal etti.
 • 10 Ocak 1919 Türk birlikleri, Medine'yi teslim etti.
 • 12 Ocak 1919 İngilizler, Kars'a girerek bazı mevkiilere yerleşti.
 • 13 Ocak 1919 İstanbul'da ikinci Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti kuruldu. (3 Mart'ta istifa etti. İlk kabinesi : 11.11.1918'de kurulmuştu.)
 • 14 Ocak 1919 Hadımköy - Kuleliburgaz demiryolu istasyonları, Yunanlılarca işgal edildi. (Daha sonra Şark Demiryolları Müdürlüğü Fransızlarca işgal edildi).
 • 15 Ocak 1919 İngilizler, Haydarpaşa Garı'nı işgal etti.
 • 17 Ocak 1919 Kars'ta 2. İslam Şurası toplandı.
 • 18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı toplandı.
 • 22 Ocak 1919 Türk Kuvvetleri, Batum'u boşalttı.
 • 22 Ocak 1919 Bir İngiliz birliği, Konya'ya girdi.
 • 22 Ocak 1919 Hürriyet ve İtilaf Fırkası, yeniden çalışmaya başladı.
 • 26 Ocak 1919 Nurettin Paşa, İzmir Valisi olarak göreve başladı.
 • 30 Ocak 1919 İttihat ve Terakki Fırkası'nın 27 üyesi, Divan-ı Harbe verildi.
 • 2 Şubat 1919 Venizelos, Paris Barış Konferansı'nda Ege Adalarının, Trakya'nın ve Batı Anadolu'nun Yunanistan'a bırakılmasını istedi.
 • 5 Şubat 1919 Meşrutiyetin ilanı üzerine, 24.7.1908'de kaldırılmış olan sansür, yeniden İstanbul'da yürülüğe kondu. (Kaldırılışı : 4 Ekim 1922)
 • 7 Şubat 1919 İngiliz Mareşali Allenby, İstanbul'a geldi.
 • 8 Şubat 1919 23.11.1918'de, İstanbul'a vapurla gelmiş olan, Doğu Orduları Başkomutanı General Franchet D'Esperey, görkemli bir törenle İstanbul'a girdi.
 • 9 Şubat 1919 Mareşal Allenby, İstanbul Hükümeti'ne muhtıra verdi.
 • 12 Şubat 1919 Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti, kuruldu.
 • 14 Şubat 1919 Nurettin Paşa, 17. Kolordu Komutanlığına atandı.
 • 19 Şubat 1919 İstanbul'da "Teali-i İslam Cemiyeti" kuruldu.
 • 19 Şubat 1919 Karadeniz Türkleri Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, kuruldu.
 • 22 Şubat 1919 Maraş, İngilizler tarafından işgal edildi.
 • 1 Mart 1919 Paris Konferansı'nda, İngiliz ve Fransız delegeleri, Anadolu'da Yunanlılara arazi verilmesini önerdi.
 • 4 Mart 1919 Bir gün önce istifa eden Tevfik (Okday) Paşa Hükümeti yerine, Damat Ferid Paşa'nın Hükümeti geldi.
 • 6 Mart 1919 İstanbul Rumları, bazı taşkınlıklar yaparak saldırılar gerçekleştirdi.
 • 7 Mart 1919 Fransızlar, Kozan'ı işgal etti.
 • 8 Mart 1919 Zonguldak ve Ereğli, Fransızlar tarafından işgal edildi. (Kurtuluşu:20-21.6.1921)
 • 13 Mart 1919 Kazım Karabekir Paşa, Erzurum'da 15. Kolordu komutanlığına atandı. (3 Mayıs'ta Erzurum'a geldi)
 • 14 Mart 1919 Yunanlıların çıkarma planını, İngiltere Başkanı Lloyd George, Fransa Başkanı Clemenceau, İtalya Başkanı Orlando, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Wilson, Paris'te kabul ettiler.
 • 15 Mart 1919 İstanbul'da, Arnavut Teavün Cemiyeti kuruldu.
 • 19 Mart 1919 İzmirli bir heyet, padişahla görüştü.
 • 19 Mart 1919 İzmir Müdafa-i Hukuk kongresi toplandı.
 • 19 Mart 1919 Mustafa Kemal Erzurum'a, örgütlenmeyi anlatan bir mektup gönderdi.
 • 24 Mart 1919 İngilizler, Urfa'yı işgal etti.
 • 28 Mart 1919 İtalyanlar, Antalya'yı işgal etti.
 • 30 Mart 1919 İngilizler, Merzifon'u işgal etti.
 • 30 Mart 1919 Damat Ferid Paşa, İngiltere'nin himayesini sağlamak üzere, Amiral Calthorphe'a bir proje verdi.
 • 2 Nisan 1919 9. Ordu kaldırıldı, yerine 15. Kolordu kuruldu.
 • 3 Nisan 1919 Kazım Karabekir Paşa, 15. Kolordu komutanlığına tayin edildi.
 • 10 Nisan 1919 Boğazlıyan Kaymakamı, İstanbul'da idam edildi.
 • 13 Nisan 1919 Kars, İngilizler tarafından işgal edildi.
 • 16 Nisan 1919 Fransızlar, Afyonkarahisar'ı işgal etti.
 • 20 Nisan 1919 Gürcü Birlikleri, Ardahan'a girdi.
 • 24 Nisan 1919 İtalyan askerleri, Konya'ya girdi.
 • 30 Nisan 1919 Mustafa Kemal, 9. Ordu Müfettişi oldu. (Bu ordu yeniden kuruldu)
 • 5 Mayıs 1919 Mustafa Kemal'in Samsun'a atanma emri, Takvimi Vekayi'de yayınlandı.
 • 5 - 6 Mayıs 1919 İngiltere Başkanı Lloyd George, Paris'te Barış Konferansı'nda Yunanlıların İzmir'e çıkarma yapmasını istedi; Anadolu'daki İtalyan işgallerine karşı çıktı.
 • 10 Mayıs 1919 İzmir'in işgali, Paris'te İtilaf Devletlerince kararlaştırıldı.
 • 11 Mayıs 1919 Ali Batı ayaklanması başladı.
 • 14 Mayıs 1919 Amiral Calthorphe, İzmir'in işgali için nota verdi.
 • 14 Mayıs 1919 Genelkurmaybaşkanlığına Cevat Paşa atandı.
 • 14 Mayıs 1919 Foça, Karaburun, Urla, Yenikale istihkamları İngiliz, Fransız ve Yunanlılarca işgal edildi.
 • 14 - 15 Mayıs 1919 İzmir yurtseverleri, gece Yahudi Maşatlığı (şimdi park)'ında toplanarak "Redd-i İlhak" ilkesini kabul ettiler. Kurulan Redd-i İlhak Heyet-i Milliyesi" halka bir bildiri yayınladı.
 • 15 Mayıs 1919 İzmir, İtilaf Devletlerinin desteği ile, Yunanlılar tarafından işgal edildi ve ilk silahlı direniş başladı.
 • 15 Mayıs 1919 İzmir'in işgalinden 4 saat 10 dakika sonra, Denizli Müftüsü Ahmed Hulusi Efendinin başkanlığında, "Denizli Heyeti Milliyesi" kuruldu.
 • 15-16 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa Hükümeti, yeniden kuruldu.
 • 16 Mayıs 1919 Balıkesirliler, işgali protesto ve silahlı mücadele kararı aldı.
 • 16 Mayıs 1919 Yunanlılar, Urla ve Seferihisar'ı işgal etti.
 • 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, 9 uncu Ordu Müfettişi olarak Samsun'a gitmek üzere, Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrıldı.
 • 17 Mayıs 1919 Refet Bey, (Bele) Sivas'ta 3. Kolordu komutanlığına atandı.
 • 18 Mayıs 1919 İstanbul Dar-ül fünunu, (Üniversite) işgali protesto için ilk toplantıyı düzenledi.
 • 18 Mayıs 1919 Balıkesirliler, Alacamescid toplantısını düzenledi. Kuvayı Milliye hareketi ve kongre toplanması kararı alındı.
 • 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Samsun'a çıktı ve Kurtuluş Savaşı başladı.
 • 19 Mayıs 1919 Damat Ferid Paşa, ikinci hükümetini kurdu.
 • 20 Mayıs 1919 İngiliz Muhipleri Cemiyeti kuruldu.
 • 20 Mayıs 1919 Albay Bekir Sami, 17. Kolordu komutanlığına atandı.
 • 20 Mayıs 1919 Seydiköy Yunanlılarca işgal edildi.
 • 21 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya şifre ile düşüncelerini bildirdi.
 • 21 Mayıs 1919 16 Nisan'da, Fransızlar tarafından işgal edilen Afyonkarahisar, İtalyanların eline geçti.
 • 22 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa, Sadaret'e raporunda "Millet tek vücut olup hâkimiyet esasını ve Türklük duygusunu hedef kabul etmiştir." dedi.
 • 22 Mayıs 1919 Kadıköy Mitingi düzenlendi ve Halide Edip, konuşma yaptı.
 • 23 Mayıs 1919 Sultanahmet Meydanı'nda ve Sivas'ta mitingler düzenlendi.
 • 23 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın bir telgraf çekerek, 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa (Cebesoy) ile ilk kez temas kurdu.
 • 23 Mayıs 1919 Sait Molla, "İngiliz Muhipleri Cemiyeti"nin kurulduğunu belediye başkanlarına bildirdi.
 • 25 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Paşa, Havza'ya geldi.
 • 26 Mayıs 1919 Yunanlılar, Manisa'yı işgal etti.
 • 26 Mayıs 1919 İstanbul'da Şuray-ı Saltanat, İngiliz mandasını kabule karar verdi.
 • 27 Mayıs 1919 Yunanlılar, Aydın'ı işgal etti.
 • 28 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Havza'dan, sivil ve asker yüksek memur ve komutanlıklara, işgaller üzerine mitingler düzenlenmesini bildirdi.
 • 28 Mayıs 1919 Ödemiş dolaylarında Yunanlılarla çatışmalar başladı.(İngilizler, İstanbul'da tutukladıkları 67 Türk politika adamını Malta'ya sürdü)
 • 29 Mayıs 1919 Ayvalık'ta, Ali Bey (Çetinkaya) komutasında, Yunanlılara karşı direniş başladı.
 • 2 Haziran 1919 Kazım Özalp, 61. Tümen'de göreve başladı.
 • 3 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın mitinglerle ilgili Harbiye Nezareti'ne (Bakanlığa) cevabında : "Milletin heyecanını ve tezâhürât-ı milliyeyi (millî gösterileri) men ve tevkif için (durdurmak için) hiç kimsede kudret ve takat göremem".dedi
 • 4 Haziran 1919 Nazilli, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
 • 6 Haziran 1919 Müttefik komutanlardan General Milne, Mustafa Kemal Paşa hakkında İstanbul Hükümeti'ne ültimatom verdi.
 • 6 Haziran 1919 Damat Ferid ve yanındakiler, Paris Konferansı'na katılmak üzere yola çıktı.
 • 8 Haziran 1919 Harbiye Nazırı, Mustafa Kemal Paşa'yı İstanbul'a geri çağırdı.
 • 8 Haziran 1919 Rauf Orbay, Ankara'ya geldi.
 • 9 Haziran 1919 Aydın Cephesinde, Kuvayı Milliye birliği kuruldu.
 • 10 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın tamimi (genelgesi): "İstiklâl-i millîmiz (millî bağımsızlığımız) uğrunda bütün mevcudiyetimle... milletle beraber nihayetine kadar çalışacağıma mukaddesatım namına söz veririm".
 • 11 Haziran 1919 Damat Ferid Paşa, Paris Barış Konferansına katılmak üzere, İstanbul'dan Paris'e gitti.
 • 12 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Havza'dan ayrıldı.
 • 12 Haziran 1919 Alaşehir'de oluşturulan gönüllü müfreze ile Yunan kuvvetleri çarpıştı.
 • 13 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Amasya'da bir heyeti kabul etti.
 • 16 Haziran 1919 Yörük Ali Efe Yunan, müfrezesini imha etti.
 • 17 Haziran 1919 Erzurum İl Kongresi toplandı.
 • 17 Haziran 1919 İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe, Mustafa Kemal'in geri çağırılması için Harbiye Nezaretine yazı yazdı.
 • 18 Haziran 1919 Ali Batı ayaklanması bastırıldı.
 • 18 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa, Anadolu ve Rumeli milli teşkilatının birleştirilmesi hakkında, bir genelge yayınladı.
 • 18 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Trakya'da bulunan kolordu komutanı Cafer Tayyar'a (Eğilmez) şifre ile düşüncelerini bildirdi.
 • 19 Haziran 1919 Ali Fuat Paşa ve Rauf Bey, Mustafa Kemal Paşa ile buluşmak üzere Amasya'ya geldi.
 • 21 Haziran 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'da bulunan tanınmış kişilere (Abdurrahman Şeref, Reşit Akif Paşa, Seyit, Halide Edip (Adıvar), Kara Vasıf, Nafia Nazırı Ferit Paşa, Sulh ve Selamet Fırkası Başkanı Ferit Paşa, Cami (Baykut), Ahmet (Rıza)) gönderdiği mektupta "Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, tabi olmak mecburiyetindedir" dedi.
 • 21 Haziran 1919 Amasya Tamimi yayınlandı.
 • 21-22 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Amasya'dan yolladığı genelgeyle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla, Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğini duyurdu.
 • 22 Haziran 1919 Erzurum İl Kongresi kapandı.
 • 23 Haziran 1919 Mustafa Kemal, İstanbul Hükümeti tarafından görevinden alındı.
 • 23 Haziran 1919 Vali Ali Galip Olayı gerçekleşti.
 • 25 Haziran 1919 Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe kuvvetleri, Yunanlılarla çarpışmaya başladı.
 • 25 Haziran 1919 Mustafa Kemal Paşa, Amasya'dan Sivas'a hareket etti.
 • 26 Haziran 1919 1. Dünya Savaşı sonunda, İtilaf Devletleri ile Almanya arasında Versay Barış Anlaşması imzalandı.
 • 27 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
 • 28 Haziran 1919 Mustafa Kemal, Sivas'tan Erzurum'a doğru yola çıktı.
 • 28 Haziran 1919 1. Balıkesir Kongresi toplandı.
 • 3 Temmuz 1919 Mustafa Kemal, Şark İlleri Müdafaai Hukuk
 • Cemiyeti'nin kongresine katılmak üzere, Erzurum'a geldi.
 • 8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal resmi görevinden ve askerlikten çekildi.
 • 9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın görevine son verildiği hakkında, Harbiye Nazırı genelge yayınladı.
 • 10 Temmuz 1919 Trakya - Paşaeli Kongresi başladı.
 • 11 Temmuz 1919 Demirci Mehmet Efe, Kuvay-i Milliye saflarına katıldı.
 • 13 Temmuz 1919 Refet Bele Bey, İstanbul hükümeti tarafından görevinden alındı.
 • 18 Temmuz 1919 Müttefik Yüksek Konseyi, işgal bölgeleri hakkında anlaşamayan İtalya ve Yunanistan arasında bölüştürme yaptı ve Aydın'ın İtalyanlara verilmesi kararlaştırıldı.
 • 20 Temmuz 1919 Kazım Karabekir Paşa, 3. Ordu (eski adı 9. Ordu) Müfettişliği'ne Vekil olarak atandı.
 • 20 Temmuz 1919 Mustafa Kemal, Mazhar Müfit'e (Kansu) ileride Cumhuriyet'in kurulacağını söyledi.
 • 21 Temmuz 1919 Damat Ferid Paşa, 3. kez hükümeti kurdu.
 • 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Erzurum Kongresi'ne Başkan seçildi.
 • 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi çalışmalarına başladı.
 • 26 Temmuz 1919 2. Balıkesir Kongresi toplandı.
 • 4 Ağustos 1919 3. Kafkas Tümeni Komutanı Yarbay Halit (General Karsıalan), Mustafa Kemal Paşa'ya bağlılık telgrafı çekti.
 • 4 Ağustos 1919 İsmet Bey Askeri Şûra üyeliğine getirildi.
 • 6 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi toplandı.
 • 7 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi sona erdi.
 • 7 Ağustos 1919 Mustafa Kemal Paşa,Yarbay Halit'in telgrafına karşılık verdi.
 • 9 Ağustos 1919 1. Nazilli Kongresi çalışmalarını tamamladı.
 • 9 Ağustos 1919 Mustafa Kemal, askerlikten çıkarıldı.
 • 10 Ağustos 1919 Halide Edip (Adıvar), Mustafa Kemal'e bir mektup göndererek, Amerika'ya başvurmayı önerdi.
 • 14 Ağustos 1919 Heyet-i Temsiliye'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.
 • 16 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi açıldı.
 • 24 Ağustos 1919 Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 25 Ağustos 1919 Alaşehir Kongresi, çalışmalarını tamamladı.
 • 27 Ağustos 1919 Mustafa Kemal'e "Erzurum hemşehriliği" payesi verildi.
 • 29 Ağustos 1919 Mustafa Kemal, Erzurum'dan ayrıldı.
 • 2 Eylül 1919 Mustafa Kemal, Sivas'a geldi.
 • 3 Eylül 1919 İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresi'ni önlemeye çalıştı.
 • 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi toplandı ve Mustafa Kemal, Sivas Kongresi'ne Başkan seçildi.
 • 7 Eylül 1919 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 8 Eylül 1919 Manda önerileri Kongre'de kabul edilmedi.
 • 9 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin karar - tatbik yetkileri verdiği Heyet-i Temsiliye, Ali Fuat Paşa'yı Anadolu Umum Kuvay-ı Milliye Kumandanlığına tayin etti.
 • 10 Eylül 1919 İtilaf Devletleri ile Avusturya arasında, Sen Jermen (Saint German) barış anlaşması imzalandı.
 • 11 Eylül 1919 Mustafa Kemal, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyet-i Temsiliyesi Başkanlığına seçildi.
 • 11 Eylül 1919 Sivas Kongresi sona erdi. 12 Eylül 1919 Padişah Mehmet Vahideddin, İngiltere ile manda anlaşmasını tasdik etti.
 • 13 Eylül 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, mebus (milletvekili) seçimi hazırlıkları hakkındaki genelgesi yayınlandı.
 • 14 Eylül 1919 Sivas'ta "İrade-i Milliye" gazetesi yayımlandı.
 • 16 Eylül 1919 3. Balıkesir Kongresi toplandı.
 • 19 Eylül 1919 2. Nazilli Kongresi toplandı.
 • 20 Eylül 1919 Vahidettin, İstanbul Hükümeti'ne yardımcı olunmasına ilişkin bir beyanname yayınladı.
 • 22 Eylül 1919 Mustafa Kemal, General Harbour ile görüştü.
 • 27 Eylül 1919 1. Bozkır Ayaklanması çıktı.
 • 27/28 Eylül 1919 Konya Valisi Cemal, İstanbul'a kaçtı.
 • 30 Eylül 1919 Damat Ferid Paşa, sadrazamlıktan istifa etti.
 • 2 Ekim 1919 Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu.
 • 2 Ekim 1919 Mustafa Kemal, İstanbul Belediyesine mektup yazarak, İstanbul ahalisini Anadolu'daki mücadeleye çağıran beyannamesini yayınladı.
 • 3 Ekim 1919 Mustafa Kemal, yeni sadrazama çektiği telgrafta, hükümet, Erzurum ve Sivas kongreleri amaçlarına uyduğu takdirde, ulusal örgütlerin hükümete yardımcı olacağını belirtti.
 • 4 Ekim 1919 1. Bozkır Ayaklanması bastırıldı. Aynı tarihte Mustafa Kemal, çektiği bir telgrafla, Yahya Kaptan adlı milis komutandan İzmit yöresinde güçlü bir örgüt kurmasını istedi.
 • 7 Ekim 1919 Trakya Paşaeli Müdafaa Heyet-i Osmaniyesi, Anadolu ve Rumeli Mudafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne katıldı.
 • 7 Ekim 1919 Yunanlıların yaptıkları zulümleri incelemek üzere kurulmuş olan, Uluslararası İnceleme Komisyonu, hazırladığı raporu Paris'te Barış Konferansı'na verdi.
 • 13 Ekim 1919 "Tasviri Efkar" gazetesi başyazarı Velit'in (Ebüzziya) Mustafa Kemal'e sorduğu sorulara Mustafa Kemal yanıt verdi.
 • 15 Ekim 1919 Bahriye Nazırı Salih Paşa, Amasya'ya hareket etti.
 • 16 Ekim 1919 1. Edirne Konferansı başladı.
 • 16 Ekim 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Sivas'tan, Amasya'ya doğru yola çıktılar.
 • 17 Ekim 1919 Batı Trakya'daki İskeçe kasabası, Yunanlılar tarafından işgal edildi.
 • 18 Ekim 1919 Mustafa Kemal ve arkadaşları Amasya'ya geldiler.
 • 20 Ekim 1919 2. Bozkır Ayaklanması çıktı.
 • 20-22 Ekim 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı (Bakan) Salih Paşa ile Amasya'da görüştü. Amasya Protokolü imzalandı.
 • 23 Ekim 1919 Pontus Hareketi (ve Doğu Trakya) için, İstanbul Rumlarca merkez kabul edildi.
 • 25 Ekim 1919 1. Anzavur isyanı başladı.
 • 26 Ekim 1919 Bayburt'un Hart bucağında, Şeyh Eşref ayaklanması başladı.
 • 27 Ekim 1919 Mustafa Kemal, Tokat'a gitti.
 • 28 Ekim 1919 Mustafa Kemal Tokat'tan Sivas'a doğru yola çıktı.
 • 28 Ekim 1919 Heyet-i Temsiliye, Ali Rıza Paşa kabinesini destekleme kararı aldı.
 • 29 Ekim 1919 Fransızlar, Güneydoğuda İngiliz işgal kuvvetlerinin yerini aldı ve Fransızlar Antep'e girdi.
 • 31 Ekim 1919 Maraş'ta, Sütçü İmam Olayı gerçekleşti.
 • 3 Kasım 1919 "Karakol Cemiyeti" adlı direniş örgütü kuruldu.
 • 3 Kasım 1919 General Milne, İzmir Cephesindeki Milli kuvvetlerin, 3 km. geri alınması gerektiğini, Harbiye Nazırı Cemal Paşa'ya bildirdi.
 • 4 Kasım 1919 3. Bozkır Ayaklanması bastırıldı.
 • 5 Kasım 1919 Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti kuruldu.
 • 7 Kasım 1919 Mustafa Kemal, İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçildi.
 • 16 Kasım 1919 Mustafa Kemal Paşa, batıdaki milli kuvvetlerin örgütlenmesi ve ordu tarafından desteklenmesi için bazı kolordu ve tümen komutanlarına önerilerde bulundu.
 • 16 Kasım 1919 Batı Anadolu'daki kuvvetlerin, üç cephe üzerinde tertiplenmesi hakkında, Mustafa Kemal Paşa, Heyeti Temsiliye adına Harbiye Nezareti'ne öneri sundu.
 • 16 Kasım 1919 Balıkesir'de, Mustafa Necati ile Vasıf ve Esat (Çınar) kardeşler "İzmir'e Doğru" gazetesini yayınlamaya başladılar.
 • 19 Kasım 1919 4. Balıkesir Kongresi toplandı.
 • 21 Kasım 1919 Gökçen Efe şehit oldu.
 • 27 Kasım 1919 İtilaf Devletleri ile Bulgaristan arasında, Nöyyi Barış Anlaşması imzalandı.
 • 27 Kasım 1919 Kara Vasıf Sivas'a gitti.
 • 28 Kasım 1919 Maraş mücadelesi başladı.
 • 29 Kasım 1919 Antep ve Maraş'a Kılıç Ali; Kilikya Bölgesine, Topçu Binbaşı Kemal ile Yüzbaşı Osman Tufan gönderildi.
 • 29 Kasım 1919 Maraş'da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
 • 29 Kasım 1919 İstanbul'da "Karakol" Cemiyeti kuruldu.
 • 30 Kasım 1919 1. Anzavur İsyanı'nda, Anzavur kuvvetleri yok edildi.
 • 4 Aralık 1919 Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti kuruldu.
 • 8 Aralık 1919 Batı Anadolu hareketinin yönetimi, Ali Fuat Paşa'ya verildi.
 • 10 Aralık 1919 3. Kolordu komutanı Albay Refet (Bele), Nazilli'ye gelerek, Aydın Kuvay-ı Milliye komutanlığını üzerine aldı.
 • 13 Aralık 1919 Galibler Yüksek komiserleri, Yunanlıların İzmir'i işgalini kabul etmedi.
 • 18 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa, Sivas'tan ayrıldı.
 • 18 Aralık 1919 Batum'da Pontus Hükümeti kuruldu.
 • 23 Aralık 1919 İtalyanlar Antalya'dan sonra, Konya'ya kadar geldi.
 • 27 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara'ya geldi.
 • 28 Aralık 1919 Mustafa Kemal, Ankaralılarla bir konuşma yaparak durumu anlattı.
 • 29 Aralık 1919 Urfa'da Kuvayı Milliye kuruldu.
 • 29 Aralık 1919 Mustafa Kemal Paşa'nın, Heyet-i Temsiliye ile görüşmek üzere milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi hususundaki genelgesi yayınlandı.
 • 29 Aralık 1919 Mustafa Kemal'in ordudan atılmadığı, istifa ettiği, alınan nişan ve madalyalarının geri verilmesi üzerinde Meclis-i Vükela (bakanlar kurulu) kararı alındı.
 •  
   

   
  Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
   
  Yukarı Ana Sayfa