ANTLAŞMALAR

    BALKAN SAVAŞLARI SONRASI

 
   SAVAŞLAR
   Trablusgarp Savaşı
   Balkan Savaşları
   I. Dünya Savaşı
   Çanakkale Cephesi
   Doğu Cephesi
   Galiçya Cephesi
   Romanya Cephesi
   Yemen Hicaz Cephesi
   Sina-Filistin Cephesi
   Irak Cephesi
   Suriye Cephesi
   Makedonya Cephesi

   ANTLAŞMALAR
   TRABLUSGARP SAVAŞI
   SONRASI

   Uşi Antlaşması

   BALKAN SAVAŞLARI
   SONRASI

   Londra Antlaşması
   Bükreş Antlaşması
   Bulgaristan-İstanbul Ant.
   Atina Antlaşması
   Sırbistan ile İstanbul Ant.

   I. DÜNYA SAVAŞI SONRASI
   Mondros Mütarekesi
   Paris Barış Konferansı
   San Remo Konferansı
   Sevr Antlaşması

   DİĞERLERİ
   Versay Antlaşması
   Saint Germain Antlaşması
   Triyanon Antlaşması
   Nöyyi Antlaşması

   O DÖNEM TÜRKİYE
   Jön Türkler
   II. Abdülhamid
   İttihat ve Terakki Cemiyeti
   II. Meşrutiyetin Ilani
   31 Mart Olayı
   Harekat Ordusu
   V.Mehmed Reşat Dönemi
   VI.Mehmed Vahidettin Dönemi

   İŞGALLER
   İstanbul'un İşgali
   İngiliz İşgalleri
   Fransız İşgalleri
   İtalyan İşgalleri
   Yunan İşgalleri
   Ermenilerin Ayaklanmaları

İSTANBUL ANTLAŞMASI (29 Eylül 1913) OSMANLI - BULGARİSTAN

Balkan Savaşları sonrası, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan arasında yapılan antlaşma ile iki devlet arasında Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. Bulgaristan, Edirne ve Dimetoka'yı Osmanlı Devletine bırakmayı kabul etti. Ayrıca bu antlaşma ile Bulgaristan'da kalan Türklerin her türlü din, mezhep ve ibadet hürriyetleri teminat altına alındı. Bulgaristan, Osmanlı Devleti'nin batıda ortak kara sınırına sahip olduğu tek ülke oldu. Türklere azınlık statüsü veren bu antlaşma ile Türkler Bulgarlarla eşit kabul edildi. Bunun yanında, isteyenlerin dört yıl içinde göç edebilmelerine imkan tanındı.

 
 

 
Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET
 
Yukarı Ana Sayfa