DIŞ POLİTİKA

    TÜRKİYE'NİN MİLLETLER CEMİYETİNE KATILMASI

 
   REFORMLAR ve ATILIMLAR
   Siyasal
   Saltanatın Kaldırılması
   Cumhuriyetin İlanı
   Halifeliğin Kaldırılması
   Eğitim
   Milli Eğitim
   Tevhidi Tedrisat Kanunu
   Yeni Harflerin Kabulü
   Kültür
   Tarih
   Dil Devrimi
   Güzel Sanatlar
   Halkevleri
   Hukuk
   Anayasalar
   Anayasa Değişiklikleri
   Kabul Edilen Kanunlar
   Kadın Hakları'nın Kabulü
   Ekonomi
   İzmir İktisat Kongresi
   Tarım
   Sanayi
   Ulaştırma
   Sağlık
   Diğer
   Tekke ve Zaviyeler
   Kılık Kıyafet
   Soyadı Kanunu
   Ölçüler ve Takvim

   ATATÜRK İLKELERİ
   Cumhuriyetçilik
   Milliyetçilik
   Halkçılık
   Laiklik
   Devletçilik
   İnkılapçılık

   MİLLİ SAVUNMA ve
   EMNİYET

   Kara Kuvvetleri
   Hava Kuvvetleri
   Deniz Kuvvetleri
   Jandarma Kuvvetleri
   Emniyet Teşkilatı

   DIŞ POLITIKA
   Musul Sorunu
   Fransa ile İlişkiler
   Yunanistan ile İlişkileri
   İtalya ile İlişkileri
   Rusya ile İlişkileri
   Doğulu Devletler ile İlişkiler
   Milletler Cemiyetine Katılış
   Balkan Antantı
   Montrö Boğazlar Sözleşmesi
   Sadabat Paktı

   ÖNEMLİ OLAYLAR
   Siyasi Gelişmeler
   Cumhuriyet Halk Partisi
   Terakki Perver Cumh. Fırkası
   Şeyh Sait Ayaklanmasi
   Takrir-i Sükun Kanunu
   Atatürk'e Suikast Girişimi
   Serbest Cumhuriyet Fırkası
   Menemen Olayı
   Hatay Sorunu

Türkiye, İngiltere'nin geniş nüfuzu altında bulunan Milletler Cemiyeti'ne güvenle bakamadığından bu teşkilata üye olma hususunda bir istek göstermemişti. 1930'dan sonra uluslararası işbirliğinin önemi daha çok duyulduğundan, Milletler Cemiyeti'ne ilgi de artmıştır. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, 20 Nisan 1932 Cenevre Silahsızlanma Konferansında, Milletler Cemiyeti'ne katılmamızı istemiş ve bu istek, Milletler Cemiyeti Konseyi'nin 6 Haziran 1932 tarihli toplantısında, Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne davet edilmesiyle gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi dış politikasında yeni bir aşama olmuş ve girdikten iki yıl sonra da Konsey Üyeliğine seçilmiştir.

 
 

 
Bütün hakları saklıdır © 2000 - FORSNET